Basında Biz – 2013

 
Taraf - 06.01.2014
Taraf – 06.01.2014
 
Alem - 04.12.2013
Alem – 04.12.2013
 
Alem - 20.11.2013
Alem – 20.11.2013
 
Diva - 08.11.2013
Diva – 08.11.2013
 
Milliyet - 03.11.2013
Milliyet – 03.11.2013
 
All - 01.11.2013
All – 01.11.2013
 
Marie Claire Türkiye - 01.10.2010
Marie Claire Türkiye – 01.10.2010
 
MAG - 01.10.2013
MAG – 01.10.2013
 
Klass Magazin - 01.10.2013
Klass Magazin – 01.10.2013
 
Mega Life - 28.09.2013
Mega Life – 28.09.2013
 
Diva - 27.09.2013
Diva – 27.09.2013
 
Şamdan Plus (1) - 25.09.2013
Şamdan Plus – 25.09.2013
 
Hello Türkiye (1) - 25.09.2013
Hello Türkiye (1) – 25.09.2013
 
Hello Türkiye (2) - 25.09.2013
Hello Türkiye (2) – 25.09.2013
 
Hafta Sonu (1) - 25.09.2013
Hafta Sonu (1) – 25.09.2013
 
Hafta Sonu (2) - 25.09.2013
Hafta Sonu (2) – 25.09.2013
 
Habertürk Magazin - 25.09.2013
Habertürk Magazin – 25.09.2013
 
Alem (1) - 25.09.2013
Alem (1) – 25.09.2013
 
Alem (2) - 25.09.2013
Alem (2) – 25.09.2013
 
Vatan V2 - 21.09.2013
Vatan V2 – 21.09.2013
 
Sabah - 20.09.2013
Sabah – 20.09.2013
 
Alem Artful Living - 06.06.2013
Alem Artful Living – 06.06.2013
 
Klass Magazin - 05.06.2013
Klass Magazin – 05.06.2013
 
Alem - 05.06.2013
Alem – 05.06.2013
 
Milliyet Cadde - 28.05.2013
Milliyet Cadde – 28.05.2013
 
Zaman Cumartesi - 25.05.2013
Zaman Cumartesi – 25.05.2013
 
Sabah - 24.05.2013
Sabah – 24.05.2013
 
Hürriyet Eskişehir - 23.05.2013
Hürriyet Eskişehir – 23.05.2013
 
Bugün - 22.05.2013
Bugün – 22.05.2013
 
Sabah - 21.05.2013
Sabah – 21.05.2013
 
Hello Türkiye - 23.05.2013
Hello Türkiye – 23.05.2013
 
Hürriyet Kelebek - 14.05.2013
Hürriyet Kelebek – 14.05.2013
 
Alem - 08.05.2013
Alem – 08.05.2013
 
Habertürk - 04.05.2013
Habertürk – 04.05.2013
 
Şamdan Plus - 24.04.2013
Şamdan Plus – 24.04.2013
 
Milliyet Cadde - 22.04.2013
Milliyet Cadde – 22.04.2013
 
Şamdan Plus - 29.03.2013
Şamdan Plus – 29.03.2013
 
Sabah - 29.03.2013
Sabah – 29.03.2013
 
Hello Türkiye - 29.03.2013
Hello Türkiye – 29.03.2013
 
Haftasonu - 29.03.2013
Haftasonu – 29.03.2013
 
Milliyet - 20.03.2013
Milliyet – 20.03.2013
 
Bursa Hakimiyet Magazin - 25.02.2013
Bursa Hakimiyet Magazin – 25.02.2013
 
Adana Güney Haber Gazetesi - 27.01.2013
Adana Güney Haber Gazetesi – 27.01.2013
 
Yeni Adana - 26.01.2013
Yeni Adana – 26.01.2013
 
Yeni Adana Gazetesi - 22.01.2013
Yeni Adana Gazetesi – 22.01.2013
 
Mersin Kadın Gazetesi - 22.01.2013
Mersin Kadın Gazetesi – 22.01.2013
 
Adana Son Nokta - 22.01.2013
Adana Son Nokta – 22.01.2013
 
Adana İlk Haber - 22.01.2013
Adana İlk Haber – 22.01.2013
 
Adana Haber - 22.01.2013
Adana Haber – 22.01.2013
 
Adana Günük - 22.01.2013
Adana Günük – 22.01.2013
 
Adana Beş Ocak - 22.01.2013
Adana Beş Ocak – 22.01.2013
 
Sabah - 18.01.2013
Sabah – 18.01.2013
 
Hürriyet Kelebek - 17.01.2013
Hürriyet Kelebek – 17.01.2013
 
Habertürk - 17.01.2013
Habertürk – 17.01.2013
 
Alem - 09.01.2013
Alem – 09.01.2013
 
Yapı Dergisi - 01.01.2013
Yapı Dergisi – 01.01.2013
 
Milliyet Sanat - 01.01.2013
Milliyet Sanat – 01.01.2013
 
Jetlife - 01.01.2013
Jetlife – 01.01.2013
 
Artam Global - 01.01.2013
Artam Global – 01.01.2013