EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, enerjik tarzıyla dikkat çeken çağdaş sanatçı Genco Gülan’ın “Biyolojik
Kübizm (Bio Cubist)” başlıklı yeni kişisel sergisine 23 Kasım – 25 Aralık 2021 tarihleri arasında, Ekavart
Gallery’de ev sahipliği yapıyor.
Gülan kişisel sergisinde 2016 yılından beri, yaklaşık 5 yıldır ürettiği ve tümü Picasso referanslı resim, heykel,
çizim, özgün baskı, seramik ve fotoğrafları seyirci ile buluşturuyor.
Bir retrospektif sergi hissi verebilecek olan “Biyolojik Kübizm”de Genco Gülan aslında galeride bir yerleştirme
kurarak, öykünme şekli ve sergi kurulum mantığı ile de İngiliz sanatçı Banksy’e referans veriyor. Banksy de
geçtiğimiz günlerde Van Gogh’a referanslı tablolar üretmişti.
Gülan’ın Kübizm’e yaklaşımı da en az Picasso’ya bakışı kadar önemli. Kübistler insan formunu, figürü deforme
ederken organ sayılarını sabit tutmuşlardı. Genco Gülan ise yapıtlarında insan bedeninin biyolojik olarak,
dönüşmesinden sonra ortaya çıkarabilecek imgeler üzerinden yeni bir tartışma başlatmak istiyor.
Genco Gülan’ın “Biyolojik Kübizm” başlıklı seriden parçalar daha önce İzmir’de Resim Heykel Müzesi,
Amsterdam’da De Loods’da ve sergilenmişler ve büyük beğeni toplamışlardı. Genco Gülan Ekavart Gallery’de,
birçoğu ilk kez sergilenecek parçalarla, büyük ve kapsamlı bir seçki sunuyor.
Sanatçı sergide başlık olarak kullandığı ‘Biyolojik Kübizm’ terimi ile de, Kübizm’den sonra ne gelecek sorusuna
cevap vererek sanat tarihine yeni bir akım başlığı önerirken bu vesileyle tıkanmış Batı kültürüne yeni açılımların
Doğu’dan gelebileceğinin de işaretlerini veriyor.
Geçtiğimiz aylarda, EKAV koleksiyonundaki bir yapıtı Mary Beard’ın bir kitabına giren, Ege Art Usta Sanatçı
Ödülü sahibi Genco Gülan, halen Kore’deki Gangwon Trienali’nde ülkemizi temsil etmektedir.