Batı’nın İzdüşümleri: İstanbul (14.09 – 13.10.2017)